เด็กทารก
ทารกแรกเกิดคืออะไร

ทารกแรกเกิดคืออะไร

ทารกแรกเกิดคืออะไร

ทารกแรกเกิดคืออะไร เป็นช่วงวัยที่ต้องดูและเป็นพิเศษ

ทารกแรกเกิดคืออะไร ทารกที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 28 วัน เป็นช่วงที่มีการปรับตัวอย่างมาก จากสภาพแวดล้อมจากบรรยากาศที่อบอุ่นในครรภ์มารดา เด็กทารกออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จึงเป็นช่วงชีวิต ที่มีความต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ลักษณะทั่วไปของ ทารกแรกเกิด มีดังนี้

 • น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 3,000 กรัม (สำหรับประเทศไทย)
 • ตัวยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
 • ศีรษะค่อนข้างโตเมื่อเทียบกับลำตัว
 • สามารถที่จะเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อได้ทุกส่วน
 • ถ้าจับให้นอนคว่ำก็สามารถที่จะหันศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งได้โดยไม่ทำให้หายใจลำบาก
 • ถ้ามีเสียงดังหรือได้รับความกระเทือนจะสะดุ้งหรือร้องไห้
 • ผิวมีสีแดงหรือชมพู
 • มีขนอ่อนปกคลุมร่างกาย
 • มือและเท้ามีสีชมพูหรือซีด
 • เล็บมือและเล็บเท้ายาว
 • สะดือยังติดอยู่
 • ปัสสาวะบ่อย

เด็ก อุจจาระมีสีดำหรือเขียวเข้ม

ความเป็นมา ทารกแรกเกิดคืออะไร

ความเป็นมาของ ทารก แรกเกิด เริ่มต้นตั้งแต่การปฏิสนธิของไข่กับอสุจิในท่อนำไข่ ไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจะเคลื่อนตัวลงไปในมดลูกและฝังตัวในผนังมดลูก วัยทารก จะเจริญเติบโตและพัฒนาการในครรภ์มารดาเป็นเวลาประมาณ 9 เดือน ในช่วงนี้ ทารกจะเติบโตทั้งขนาดและน้ำหนัก พัฒนาอวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ เมื่อทารกเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ทารกจะคลอดออกจากครรภ์มารดา ทารกแรกเกิดจะมีความต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ เนื่องจากทารกยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกไม่ได้ พัฒนาการทารกแรกเกิดต้องการอาหาร น้ำ อากาศ เสื้อผ้า ที่หลับที่นอน และการดูแลรักษาสุขภาพ การดูแลทารกแรกเกิดอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาการที่ดี การดูแลทารกแรกเกิดที่สำคัญ วิธีเลี้ยงทารก

 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • การอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกาย
 • การดูแลเสื้อผ้าและเครื่องนอน
 • การติดตามพัฒนาการของทารก
 • การพาทารกไปพบแพทย์ตามนัด

วิธีเลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด สำหรับพ่อแม่มือใหม่

การดูแลทารกแรกเกิดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความท้าทายของพ่อแม่ พ่อแม่มือใหม่อาจรู้สึกกังวลหรือหวาดกลัวในการดูแลทารก เนื่องจากทารกยังต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ต่อไปนี้เป็นวิธีเลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด สำหรับพ่อแม่มือใหม่ เคล็ดลับเลี้ยงทารก

 • เตรียมความพร้อมก่อนคลอด พ่อแม่ควรเตรียมความพร้อมก่อนคลอด โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิด เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนม การอาบน้ำ การทำความสะอาดร่างกาย การดูแลเสื้อผ้าและเครื่องนอน การติดตามพัฒนาการของทารก และการพาทารกไปพบแพทย์ตามนัด
 • เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อทารกครบถ้วน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารกเลี้ยงลูกให้ฉลาด
 • อาบน้ำและทำความสะอาดร่างกาย ทารกแรกเกิดไม่จำเป็นต้องอาบน้ำทุกวัน อาบน้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็เพียงพอแล้ว ในการอาบน้ำควรใช้น้ำอุ่นและสบู่อ่อนๆ ทำความสะอาดร่างกายให้สะอาด
 • ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องนอน เสื้อผ้าและเครื่องนอนของทารกควรสะอาดและแห้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เลี้ยงลูกให้แข็งแรง
 • ติดตามพัฒนาการของทารก พ่อแม่ควรติดตามพัฒนาการของทารกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าทารกมีพัฒนาการตามวัย
 • พาทารกไปพบแพทย์ตามนัด ทารกควรไปพบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจสุขภาพและรับวัคซีนป้องกันโรค

เคล็ดลับสำหรับพ่อแม่มือใหม่

 • เรียนรู้ที่จะอ่านภาษาทารก ทารกจะร้องไห้เพื่อสื่อสารความต้องการต่างๆ เช่น หิว ร้อน หนาว ไม่สบายตัว เป็นต้น เทคนิคเลี้ยงทารก
 • สัมผัสและพูดคุยกับทารกบ่อยๆ จะช่วยให้ทารกรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย
 • ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากต้องการ พ่อแม่ไม่ควรลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น สามี พ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน เป็นต้น
 • การดูแลทารกแรกเกิดอาจเป็นเรื่องยากและท้าทายสำหรับพ่อแม่มือใหม่ แต่หากพ่อแม่มีความพร้อมและเข้าใจพัฒนาการของทารก ก็สามารถดูแลทารกแรกเกิดได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาการที่ดี

อัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้น

อัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้น (Early Neonatal Mortality Rate: ENNMR) คือ อัตราของทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตภายใน 7 วันแรกหลังคลอดต่อทารกแรกเกิดมีชีพ 1,000 คน

อัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้นเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากทารกแรกเกิดยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรง จึงมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ง่าย

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของอัตราตายทารกแรกเกิดระยะต้นที่สำคัญ ได้แก่

 • ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอด เช่น ภาวะขาดออกซิเจน ภาวะเลือดออกในสมอง
 • ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ การติดเชื้อในกระแสเลือด
 • ภาวะผิดปกติแต่กำเนิด เช่น หัวใจพิการแต่กำเนิด โรคทางระบบประสาท
 • อายุครรภ์ต่ำ (น้อยกว่า 37 สัปดาห์)
 • น้ำหนักแรกเกิดต่ำ (น้อยกว่า 2,500 กรัม)
 • การคลอดก่อนกำหนด
 • ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
 • ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอด เช่น การคลอดยาก รกลอกตัวก่อนกำหนด
 • ภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด เช่น การติดเชื้อ

ทารกแรกเกิดคืออะไร มีพัฒนาการทางสมองและร่างกาย

เลี้ยงลูกให้สุขภาพดี ยังมีพัฒนาการทางสมองและร่างกายที่ยังเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในช่วง 28 วันแรกนี้ ทารกจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การหายใจ การกิน การขับถ่าย การมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว อารมณ์ และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การดูแลทารกแรกเกิดอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาการที่ดี การดูแลทารกแรกเกิดที่สำคัญ ได้แก่

 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เลี้ยงลูกอย่างไร
 • การอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกาย
 • การดูแลเสื้อผ้าและเครื่องนอน
 • การติดตามพัฒนาการของทารก
 • การพาทารกไปพบแพทย์ตามนัด

ทารกแรกเกิดเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความท้าทายของพ่อแม่ พ่อแม่ควรเรียนรู้และเข้าใจเลี้ยงลูกให้มีความสุข เพื่อให้สามารถดูแลทารกได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ทารกเติบโตและพัฒนาการที่ดี

แหล่งที่มา

www.med.nu.ac.th/dpMed/fileKnowledge/203_2019-07-26.pdf