วิธีเลี้ยงลูก
การดูแลลูก

การดูแลลูก

การดูแลลูก มีอะไรบ้าง

การดูแลลูก แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลักๆ คือ การดูแลด้านร่างกายและการดูแลด้านจิตใจ

การดูแลด้านร่างกาย ประกอบด้วย ทารกแรกเกิด

 • โภชนาการอาหาร ทารกแรกเกิดควรได้รับนมแม่เป็นหลัก เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก ทารกควรได้รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรก
 • การนอนหลับ ทารกแรกเกิดควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 16-18 ชั่วโมงต่อวัน ทารกควรนอนหลับอยู่ในที่สะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก เลี้ยงลูกให้ฉลาด
 • การขับถ่าย ทารกที่กินนมแม่จะถ่ายอุจจาระบ่อย โดยอาจถ่ายวันละ 3-4 ครั้ง ลักษณะอุจจาระจะเป็นเนื้อเละๆ นิ่มๆ สีเหลือง
 • ความสะอาด ทารกแรกเกิดต้องการการดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ควรอาบน้ำวันละ 2 ครั้ง และสระผมวันละครั้ง (หรือตามสภาพอากาศ) ควรอาบในบริเวณที่ไม่มีลมโกรก และควรอาบประมาณ 5-7 นาที
 • การดูแลสุขภาพร่างกาย ควรพาทารกไปตรวจสุขภาพตามนัดของแพทย์ เพื่อป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เลี้ยงลูกให้สุขภาพดี

การดูแลลูก ด้านจิตใจ ประกอบด้วย

 • การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก พ่อแม่ควรใช้เวลาอยู่กับทารก สัมผัส พูดคุย และเล่นกับทารกบ่อยๆ จะช่วยให้ทารกรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย วิธีเลี้ยงลูก
 • การตอบสนองความต้องการของทารก ทารกแรกเกิดต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด พ่อแม่ควรตอบสนองความต้องการของทารกอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ควรจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสำหรับทารก เช่น เก็บของอันตรายให้พ้นมือทารก ติดตั้งที่กันตกสำหรับเตียงเด็ก เป็นต้น

วิธีเลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด 1-3 เดือน

การดูแลทารกแรกเกิดในช่วงวัย 1-3 เดือน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการและสุขภาพของทารกในระยะยาว พ่อแม่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลทารกอย่างเหมาะสม เพื่อให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาการที่ดีเลี้ยงลูกอย่างไร

การดูแลเด็กทารกแรกเกิด 1-3 เดือนด้านร่างกาย

 • โภชนาการอาหาร เทคนิคเลี้ยงลูก ควรได้รับนมแม่เป็นหลัก นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก ทารกควรได้รับนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรก
 • การนอนหลับ ทารกแรกเกิดควรนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 16-18 ชั่วโมงต่อวัน ทารกควรนอนหลับอยู่ในที่สะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก
 • การขับถ่าย ทารกที่กินนมแม่จะถ่ายอุจจาระบ่อย โดยอาจถ่ายวันละ 3-4 ครั้ง ลักษณะอุจจาระจะเป็นเนื้อเละๆ นิ่มๆ สีเหลือง
 • ความสะอาด ทารกแรกเกิดต้องการการดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ควรอาบน้ำวันละ 2 ครั้ง และสระผมวันละครั้ง (หรือตามสภาพอากาศ) ควรอาบในบริเวณที่ไม่มีลมโกรก และควรอาบประมาณ 5-7 นาที
 • การดูแลสุขภาพร่างกาย ควรพาทารกไปตรวจสุขภาพตามนัดของแพทย์ เพื่อป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เลี้ยงลูกให้มีความสุข

การดูแลลูก  1-3 เดือนด้านจิตใจ

 • การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก พ่อแม่ควรใช้เวลาอยู่กับทารก สัมผัส พูดคุย และเล่นกับทารกบ่อยๆ จะช่วยให้ทารกรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เคล็ดลับเลี้ยงลูก
 • การตอบสนองความต้องการของทารก ทารกแรกเกิดต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด พ่อแม่ควรตอบสนองความต้องการของทารกอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
 • การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ควรจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยสำหรับทารก เช่น เก็บของอันตรายให้พ้นมือทารก ติดตั้งที่กันตกสำหรับเตียงเด็ก เป็นต้น

เคล็ดลับ การดูแลลูก แรกเกิด 1-3 เดือน

 • ให้นมแม่เป็นหลัก นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด เพราะอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก
 • ตอบสนองความต้องการของทารกอย่างรวดเร็ว ทารกแรกเกิดต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด พ่อแม่ควรตอบสนองความต้องการของทารกอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
 • พาทารกไปตรวจสุขภาพตามนัดของแพทย์ ควรพาทารกไปตรวจสุขภาพตามนัดของแพทย์ เพื่อตรวจดูพัฒนาการและสุขภาพของทารก เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดี
 • เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของทารก พ่อแม่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของทารกในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้สามารถดูแลทารกได้อย่างเหมาะสม

คำแนะนำเพิ่มเติมการดูแลทารกแรกเกิด 1-3 เดือน

 • พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกรู้จักการแยกแยะอารมณ์ เช่น ยิ้มเมื่อมีความสุข ร้องไห้เมื่อไม่สบาย เป็นต้น
 • พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกรู้จักการช่วยเหลือตนเอง เช่น หยิบของเล่น เดินขึ้นลงบันได เป็นต้น
 • พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกรู้จักการแบ่งปัน เช่น เล่นกับเด็กคนอื่น เป็นต้น
 • พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกรู้จักการเชื่อฟัง เช่น ห้ามไม่ให้ทำสิ่งที่อันตราย เป็นต้น

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด 1-3 เดือน

การดูแลทารกแรกเกิดเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งเวลาและความอดทน พ่อแม่จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ สิ่งของที่ควรเตรียมในการเลี้ยงเด็กทารกแรกเกิด 1-3 เดือน มีดังนี้

อุปกรณ์สำหรับทารก

 • นมแม่หรือเลี้ยงลูกด้วยนมผง
 • ขวดนมและจุกนม
 • ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
 • ผ้าอ้อมผ้า
 • สบู่เหลวสำหรับเด็ก
 • ครีมกันผ้าอ้อม
 • ผ้าขนหนู
 • หมวก
 • ถุงมือ
 • ถุงเท้า
 • เสื้อผ้า
 • ผ้าห่ม
 • เปลหรือเตียงเด็ก
 • รถเข็นเด็ก
 • ของเล่น

Referring link to external resource:

วิธีเลี้ยงลูก: 10 วิธีที่จะทำให้คุณเป็นพ่อแม่ที่ดี

การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับลูกของคุณ