เลี้ยงลูก

ในการ เลี้ยงลูก น้อย ไม่เพียงแต่พ่อแม่ที่จะต้องรับหน้าที่ในการเลี้ยงลูกน้อย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ความเป็นอยู่ อาหารการกิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแล้ว สิ่งสำคัญสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้นควรมีเลยก็คือ ความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมในการเลี้ยงลูก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของกำลังทรัพย์ ที่คอยดูแลเด็กแรกเกิด ซัพพอร์ตลูกๆ เมื่อเป็นพ่อแม่ก็จะต้องมีความพร้อม ในการที่จะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุด รวมไปถึงคุณธรรมประจำใจ ที่พ่อแม่ทุกคนนั้นจะต้องมี ไม่ใช่เพียงแค่เลี้ยงลูกทางด้านร่างกายเท่านั้น พัฒนาการเด็กแต่ในด้านของจิตใจนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน พ่อแม่จะต้องมีจิตใจที่เมตตาโอบอ้อมอารี และพร้อมที่สอนลูกของเราให้เป็นคนดี และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

10 วิธีดูแลลูกน้อยของเรา สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

ในปัจจุบันนั้น สำหรับพ่อแม่มือใหม่ ที่กำลังจะศึกษาวิธีเลี้ยงลูกแรกเกิด จากช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการเลี้ยงดูลูกๆ ของท่าน ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายปัจจัย ที่ทำให้พ่อแม่ในยุคใหม่นั้นต้องใส่ใจลูกน้อย และเพิ่มความระมัดระวังให้กับลูกมากยิ่งขึ้น วันนี้เราก็จะมาแชร์ 10 วิธีเลี้ยงลูกแบบฉบับพ่อแม่มือใหม่ ซึ่งจะเป็นวิธีที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ สามารถ รับมือกับพวกลูกๆ ของท่านได้อย่างถูกวิธีนั่นเอง

 1. ให้ความรักความเอาใจใส่แก่ลูก
 2. รู้และเข้าใจพัฒนาการของลูก
 3. พ่อแม่ควรมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกให้มากที่สุด
 4. ส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
 5. ให้ลูกรู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผล
 6. ต้องมีกฎเกณฑ์ในบ้านแต่พอดีไม่ตึงจนเกินไป
 7. สอนลูกให้รู้จักรักตัวเอง และรักผู้อื่น
 8. พื้นฐานการเลี้ยงลูกที่ดี เริ่มจากครอบครัวที่มีความสุข
 9. ให้อิสระลูกในการตัดสินใจสิ่งต่างๆ
 10. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

แนวทางดูแลสุขอนามัยของลูกที่ต้องรู้

สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ที่อยากเลี้ยงลูกให้มีความสุข โดยการปล่อยให้เล่น ไม่ว่าจะเป็นเล่นที่พื้น หรือกิจกรรมกลางแจ้ง ที่จะต้องมีการสัมผัส และพบเจอกับผู้คนมากมาย ซึ่งพ่อแม่หลายท่านจะมีความกังวลในเรื่องของสุขอนามัยของเด็กๆ โดยหากพ่อแม่มีวิธีป้องกันอย่างถูกวิธีของใช้เด็ก เมื่อย่างเข้าสู่วัยที่เด็กๆ สามารถพึ่งพา และดูแลตัวเองได้บ้างแล้ว ผู้เป็นพ่อแม่ต้องคอยสอนให้เด็กๆ รู้จักวิธีล้างมือ หลังจากเล่นเสร็จ หรือสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ ก็สามารถที่จะปล่อยให้ลูกๆ เล่นได้ตามวัยของเขา เตรียมของคลอดและทำให้เขาได้เรียนรู้ทักษะ รวมทั้งกติกาทางสังคม และการเข้าสังคม ซึ่งจะช่วยพัฒนา EQ ให้เด็กนั้นมีความฉลาดทางอารมณ์ได้นั่นเอง

เลี้ยงลูก อย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ที่กำลังเกิดความสงสัยว่า จะเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีการดูแลทารกแรกเกิด ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จะส่งผลต่อเด็กเป็นอย่างมาก ทำให้เขานั้นเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่ในสังคม ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราลูกไม่สบาย และการเลี้ยงลูกในยุค New Normal กุญแจสำคัญหลักก็คือความยืดหยุ่นในการเลี้ยงดู ควบคู่ไปกับการปรับมุมมองของตัวคุณพ่อคุณแม่เอง โดยหลักๆ ก็จะแบ่งเป็น

 • เลี้ยงลูกน้อยให้เป็นตัวของตัวเอง
 • ปล่อยให้ลูกได้เล่นอย่างมีอิสระเสรี
 • สอนให้ลูกรู้จักอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ พร้อมเปลี่ยนอารมณ์เชิงลบให้เป็นเชิงบวก
 • สอนให้เด็กๆ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • เสริมสร้าง IQ พร้อมกับ EQ
 • สอนให้เด็กกล้าเผชิญหน้ากับปัญหา และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
 • พัฒนาความคิดให้เป็นทักษะ และบุคลิกที่ดี
 • ไม่เลี้ยงลูกแบบปกป้อง หรือตามใจจนเกินไป

ทัศนคติที่ดีในการ เลี้ยงลูก

ทัศนคติในการเรียนรู้นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เพราะหากคุณพ่อคุณแม่มีทัศนคติที่ดี เชื่อว่าการเลี้ยงลูกให้มีทัศนคติที่ดีตามนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยสำหรับการเลี้ยงลูกน้อยนั้น สิ่งที่สำคัญคือความรู้ และความเข้าใจในช่วงวัยของเค้า รวมทั้งการฝึกทักษะต่างๆ รอบตัวให้เขาได้รู้จักพัฒนาตนเองนมลูก เพราะเป็นช่วงวัยที่สามารถเรียนรู้ และจดจำได้ดี เราจึงควรให้ความรู้อาหารเด็ก และความเข้าใจแก่ลูกน้อยเป็นอย่างมากในช่วงวัยนี้ รวมทั้งทัศนคติในการเลี้ยงดูนั้นก็ส่งผลต่อตัวเด็กๆ เป็นอย่างมาก โดยพ่อแม่นั้นควรมีทัศนคติเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นในด้านของอารมณ์ความรู้สึก รวมทั้งการปรับจูนเข้ากับตัวเด็กๆ เลี้ยงลูกให้เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนเล่นของเขา สามารถพูดคุยกับเขาได้ทุกเรื่อง เพราะเมื่อถึงช่วงเวลาที่เด็กมีปัญหาใดๆ เขาก็จะกล้าเปิดใจที่จะพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้นรีวิวผ่าคลอด

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกเชิงบวกมีอะไรบ้าง

 • เป็นแบบอย่างที่ดี การเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก แม้เราเห็นว่าลูกยังเด็กยังเล็กไม่รู้เรื่อง แต่ความจริงแล้วเด็กๆ นั้นแอบมองพฤติกรรมของพ่อแม่อยู่ ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่พ่อแม่ทำหรือพูดออกมานั้น เด็กจะจดจำ และซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี
 • ไม่ตำหนิลูกแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย การตำหนิเด็กที่ยังเล็ก ซึ่งอาจจะยังมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ และบางครั้งสิ่งที่เราทำผิดนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย พ่อแม่ก็ควรปล่อยผ่านบ้าง โดยการตำหนิลูกในทุกๆ เรื่องที่ทำผิด จะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองถูกจับผิดตลอดเวลา ส่งผลให้รู้ไม่กล้าที่จะทำอะไร ส่งผลต่อความคิดและการพัฒนาการเรียนรู้
 • รักษาสัญญา การรักษาสัญญานั้น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการรักษาคำสัญญานั้น เป็นกระบวนการที่สร้างความเชื่อใจให้กับลูกๆ รวมทั้งลูกยังสามารถจดจำภาพจำที่ดีของพ่อแม่ได้อีกด้วย

เทคนิคในการเลี้ยงลูกให้มีความสุขฉบับพ่อแม่มือใหม่

 1. ใช้เหตุผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์และความรุนแรง ข้อห้ามในการเลี้ยงทารกสำหรับเด็กวัยนี้การใช้อารมณ์ และความรุนแรงนั้น จะก่อให้เกิดความบอบช้ำทั้งร่างกาย และจิตใจ ยิ่งกว่านั้นเด็กยังไม่สามารถแยกสิ่งที่ดี หรือสิ่งที่ร้ายออกจากกันได้ อาจจะนำเอาพฤติกรรมของผู้ใหญ่ไปเป็นแบบอย่างได้
 2. ช่วงวัยเด็กเป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ลูกๆ ได้เรียนรู้พัฒนาทั้ง IQ และ EQ เพราะเด็กช่วงวัยนี้ จะเป็นช่วงที่พัฒนาได้ดี ให้ลูกๆ ได้ทำอะไรที่เหมาะสมกับวัยของเขาวัยทอง2ขวบ
 3. แบ่งเวลาสิ่งที่พ่อแม่มือใหม่นั้นต้องมีให้กับลูกๆ เลยก็คือเวลา ที่แบ่งมาเพื่อใช้ดูแลลูกน้อย ตั้งแต่ช่วงอายุ 5 ขวบ เป็นช่วงที่ลูกน้อยนั้นจะมีการเรียนรู้ และซึมซับสิ่งต่างๆ ได้ดีจากพ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่นั้นก็ต้องให้เวลา และความใจใส่แก่ลูกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกๆ มีพัฒนาการที่ดี
 4. เทคโนโลยีนั้นไม่ได้ดีสำหรับเด็กเสมอไป เด็กในวัยนี้นั้นควรที่จะได้วิ่งเล่น เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น รวมถึงบริหารกล้ามเนื้อต่างๆ มากกว่าการจ้องอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะอาจส่งผลเสียให้เด็กอนาคตได้

ข้อมูลอ้างอิง

กองทุนสวัสดิการเด็กแห่งสหประชาชาติ. (2563). การเลี้ยงลูกในช่วง 1,000 วันแรก. https://www.unicef.org/thailand/early-moments-matter

กระทรวงสาธารณสุข. (2564). คำแนะนำสำหรับการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้อง. [https://www.thaihealth.or.th/Content/30070-กำหนดมาตรฐานการดูแลเด็กในช่วงเ